Mẫu lăng mộ

Lăng mộ được cho là ngôi nhà thứ hai còn con người sau khi từ trần, theo quan niệm cổ xưa lăng một thể hiện một phần giàu sang cao quý của nó, vì ý nghĩa này nên con cháu của người khuất đã phải tìm một vị trí tốt và mô hình lăng đẹp công phu và mang tín văn hóa cao, nó gắn kế cả thành hay bại vận mang con cháu trong tương lai.

Chi tiết...